(1)
Stotz, P. Bullingers Bild Des Mittelalters. Zwa 2010, 31, 37-60.