Jenny, M. (2010). Das Zwingli-Lied in Königsberg. Zwingliana, 13(2), 144–146. Abgerufen von https://zwingliana.ch/index.php/zwa/article/view/1034