Rüsch, E. G. (2010). Zwingli im Diarium Johannes Rütiners. Zwingliana, 19(1), 293–305. Retrieved from https://zwingliana.ch/index.php/zwa/article/view/518