Bangerter, O. “Quot”;. Zwingliana, vol. 27, no. , Jan. 2010, pp. 79-86, https://zwingliana.ch/index.php/zwa/article/view/242.